Wie is Amagansett Press?

Jason Gutterman, die het YouTube-kanaal Amagansett Press beheert, neemt het Amerikaanse postkantoor in Moorhead op voordat medewerkers gevraagd worden te stoppen met filmen.

Wie is de man van Amagansett Press?

Jason Gutterman is een vermeende First Amendment-auditor en eigenaar van het Amagansett Press YouTube-kanaal.

Wie is Long Island-audit?

Long Island provocateur Sean-Paul Reyes, 30, zei dat hij $ 8.000 binnenhaalde in zijn eerste maand als 'auditor', een optreden dat hij oppikte nadat de pandemie hem zijn baan als magazijnbeheerder kostte.

Wat zijn politiecontroleurs?

De politie-auditor is naar voren gekomen als een alternatieve vorm van burgertoezicht op de politie. ... In plaats daarvan zijn politie-auditors: verantwoordelijk voor het monitoren/controleren van het klachtenproces van burgers. De meeste auditors beoordelen ook aspecten van het politieoptreden. Sommige rekenkamers van de politie onderzoeken wel individuele klachten.

Hoe gaan accountants om met het eerste amendement?

Een First Amendment-audit is altijd ongemakkelijk en kan storend zijn, maar er zijn praktische manieren om u voor te bereiden en te reageren:

 1. Leid medewerkers op. ...
 2. Reageer niet overdreven. ...
 3. Identificeer en markeer niet-openbare forums. ...
 4. Denk aan regels over intimidatie. ...
 5. Alvorens specifieke voorschriften vast te stellen, dient een gemeente overleg te plegen met haar advocaat.

BLOOTGESTELD OP EEN OPENBARE STOEP !! - GULFPORT MISSISSIPPI - Eerste wijzigingsaudit - Amagansett Press

Wordt de politie gecontroleerd?

De politie zal accountants soms beschuldigen van wanordelijk gedrag wanneer zij gedrag vertonen dat als onwettig kan worden beschouwd. Zo werd een auditor in San Antonio na een audit vervolgd en veroordeeld voor wanordelijk gedrag.

Wint First Amendment-auditors ooit?

Volgens Colorado Community Media hebben auditors van het eerste amendement de afgelopen jaren de krantenkoppen gehaald in de staat, onder meer vanwege het verstoren van gemeenteraadsvergaderingen, het winnen van schikkingen voor onrechtmatige detentie, en één geval waarin een rechter naar verluidt met zijn leven werd bedreigd.

Wat zijn de 3 soorten audits?

Er zijn drie hoofdtypen audits: externe audits, interne audits en audits van de Internal Revenue Service (IRS). Externe audits worden gewoonlijk uitgevoerd door CPA-kantoren (Certified Public Accounting) en resulteren in een accountantsverklaring die wordt opgenomen in het auditrapport.

Wie is een accountant van een onderneming?

Een accountant is een getraind persoon die de nauwkeurigheid en echtheid van financiële gegevens die door bedrijven worden bijgehouden, beoordeelt, controleert en verifieert. Deze personen helpen bedrijven ook om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de Indiase belastingwetten en om bedrijven te beschermen tegen fraude.

Wat zegt het 1e amendement?

congres zal maken geen wet met betrekking tot een vestiging van religie, of het verbieden van de vrije uitoefening daarvan; of het inkorten van de vrijheid van meningsuiting of van de pers; of het recht van het volk om vreedzaam samen te komen en de regering te verzoeken om herstel van grieven.

Wie is Bay Area transparantie?

Jason Bodenheimer- Bedrijfseigenaar - Bay Area Transparent Technologies, LLC | LinkedIn.

Wat is impactaudit?

Een impactaudit is: een proces waarbij een sociale investeerder of een sociaal investeringsfonds verantwoording aflegt over hun sociale prestaties aan hun stakeholdersen proberen hun toekomstige sociale prestaties te verbeteren. Het ondergaan van een impact audit kan een krachtig strategisch hulpmiddel zijn voor een organisatie.

Wat is een auditor op YouTube?

De accountants zijn een losse groep YouTube-activisten die openbare plaatsen zoals bibliotheken, postkantoren of politiebureaus betreden en filmmedewerkers en mecenassen. Ze plaatsen vaak video's van confrontaties met medewerkers online met opzienbarende titels als “LIBRARY STAFF GETS OWNED ON CAMERA!!!

Wie kan optreden als accountant?

(1) Een persoon komt alleen voor benoeming tot commissaris van een vennootschap in aanmerking indien hij: een registeraccountant: Op voorwaarde dat een firma waarvan de meerderheid van de partners die werkzaam zijn in India gekwalificeerd zijn voor benoeming zoals hierboven vermeld, door haar firmanaam kan worden aangesteld als accountant van een bedrijf.

Worden accountants gecontroleerd?

Worden accountants gecontroleerd? Ja dat doen ze. De Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) is opgericht door het Congres om toezicht te houden op de audits van openbare bedrijven om investeerders en het algemeen belang te beschermen door informatieve, nauwkeurige en onafhankelijke auditrapporten te promoten.

Wie kan geen bedrijfsrevisor zijn?

1. De accountantsdienst wordt als persoonlijk beschouwd, daarom kan een rechtspersoon niet als accountant worden aangesteld. Dit zorgt er ook voor dat de aansprakelijkheid van de accountant niet wordt beperkt. Een persoon die enig effect van het bedrijf bezit en stemrecht heeft kan niet als accountant worden aangesteld.

Wat zijn de 7 principes van auditing?

De ISO 19011:2018-norm omvat zeven auditprincipes:

 • Integriteit.
 • Eerlijke presentatie.
 • Behoorlijke professionele zorg.
 • Vertrouwelijkheid.
 • Onafhankelijkheid.
 • Evidence-based aanpak.
 • Risicogebaseerde aanpak.

Wat zijn de 3 soorten IRS-audits?

Er zijn drie soorten IRS-audits: post-, kantoor- en veldaudits.

 • 1. Mail-audits. Mail-audits zijn vrij routinematig. ...
 • Audits op kantoor en in het veld. Aan de andere kant zijn kantoor- en veldaudits veel serieuzer. ...
 • CP2000-kennisgeving (onderzoek van underreporter)

Zijn er verschillende soorten IRS-audits?

Er zijn drie soorten audits die de IRS kan uitvoeren: correspondentie, veld en kantoor. Een correspondentie-audit betekent dat de IRS aanvullende documentatie van u nodig heeft, en u wordt gevraagd deze op te sturen. ... Bij een veldaudit komt een IRS-agent naar uw bedrijf of naar huis om uw administratie te bekijken.

Wordt video-opname beschermd door het Eerste Amendement?

Vervolgens wordt beweerd dat volgens de First Amendment-doctrine de act of video opnemen een vorm van expressie is die onder de Grondwet valt. ... Samen leiden deze argumenten tot de conclusie dat video-opname op privé- of openbaar eigendom een ​​uitdrukkingsvorm is die onder het Eerste Amendement valt.

Wat doet een auditor?

Een auditor is een persoon die bevoegd is om de juistheid van financiële gegevens te controleren en te verifiëren en ervoor te zorgen dat bedrijven de belastingwetten naleven. ... Auditors werken in verschillende hoedanigheden binnen verschillende industrieën.

Wat is video-audit?

Het doel van het uitvoeren van een video-audit is: om de video's in je bibliotheek te identificeren die meer kwaad dan goed zouden kunnen doen. Bijvoorbeeld YouTube-video's met veel antipathieën, Facebook-video's met een zeer laag aantal weergaven en video's op uw site die niet voldoen aan andere inhoud.

Is het opnemen van een eerste wijziging juist?

Gezien het cruciale belang van opnames voor de verantwoordingsplicht van de politie, is het eerste amendement recht om politieagenten op te nemen die hun officiële taken uitoefenen is erkend door een groeiend aantal federale jurisdicties.

Is harige aardappel een man of een vrouw?

Zij is een transgender vrouw.

Perez, 45, plaatste een video met de titel "Furry Potato's Coming Out" op 20 februari 2018. Het is een van haar eerste video's op haar YouTube-kanaal.